среда, 23 октября 2013 г.

лекція Ярослава Грицака ''Чому українці європейці''


Людина і середовище

Пропонуємо Вашій увазі лекцію А.В.Холопова «Человек и системная среда»
також   - цікава лекція " Протистояння інформаційній агресії"


 

Сторінки історії. Досвід становлення МЕДІАОСВІТИ Франції

Сторінки історії. Досвід становлення МЕДІАОСВІТИ Франції.

Культура нації  залежить від  осягення минулої історії, критичного ставлення до сьогодення з активностями, що вберігають майбутнє.
Власний досвід та досвід культур Світу допомагає осягнути форми самозбереження

перейти на сайт
 

Міжнарождна конференція з проблем медіаосвіти

Приєднуємося до вітань учасників Міжнародної науково-практичної конференції "Медіаосвіта - пріоритетний напрям в освіті ХХІ століття". Вітання від працівників кафедри соціогуманітарних дисціплін.

           Тема є надто актуальною. Суспільні процеси та процеси державотворення потребують від освітніх інституцій наполегливої праці та зусиль, які сприятимуть еволюційності українського суспільства. Ще в часи Афінської демократії достоїнства та чесноти Людини забезпечували їй свободи в повсякденному житті через рівність в соціальному сходженні заради "спільного блага".
                 Розбудова суспільства на демократичних засадах потребує від її членів високої форми самоорганізації в культурному зростанні. Важливу роль в цьому процесі відведено МЕДІАОСВІТІ як засобу, який є потужним інструментом у формуванні громадянської активності членів суспільства.
              Медіакультура педагога виступає "провідником"  трансформаційних процесів, завдяки яким  підростаюче покоління має мати сформовану уяву про роль України  в інтеграційних світових процесах. СУчасний підхід у формуванні курсової підготовки педагогів демонструє необхідність зактуалізувати ряд тематик - проблем, навколо яких  би об,єдналися зусилля науковців та практиків, щоб впровадження курсів не носило" спорадичний" характер.
               Завдяки наполегливій співпраці Академії Преси з Академіє Педагогічних Наук створили платформу впровадження актуальних тематик курсів для їх впровадження в курсвій підготовці педагогів. І як показують наші соціологічні опитування, курс "Медіаосвіти та медіаграмотності" викликає великий інтерес у педагогів. Цим курсом  вдається поднувати "теорію розбудови демократії" з практикою осмислення реальності та створення умов, які обумовлюють критичне ставлення до реальності.
               Сподіваємося, що обговорення на конференції сприятимуть  конструктивному діалогові в напрацюванні практичних перспектив  ( нормовування часу для курсів, інтегративні курси, тематичне введення в програми предметів медіаскладової).

 
перейти на сайт 

Створення блогу "Простір МЕДІАОСВІТИ"

23 жовтня 2013 року створено блог "Простір МЕДІАОСВІТИ".
Даний блог модерує Мельик Лариса Миколаївна - магістр, кафедра теорії та методик суспільно-гуманітарних  дисциплін Хмельницького ОІППО